FURCH GIG BAG BASS ACOUSTIC
SKU 400695
Brand FURCH
Shipping Weight 1.0000kg
Shipping Width 0.400m
Shipping Height 0.150m
Shipping Length 1.200m
Shipping Cubic 0.072000000m3

More From This Category